Noutati.
Linkuri utile.

Scopul asociatiei ASOCIATIA PENTRU INGRIJIRI MEDICALE SI SOCIALE „MEDHELP”este :

 1. acordarea de asistenta medicala si sociala, atat la domiciliu cat si in centre specializate a copiilor cu probleme speciale, persoanelor cu handicap, pacientilor imobilizati, pacientilor in stare terminala, pacientilor chirurgicali si tuturor persoanelor care o necesita ;
 2. acordarea de sprijin umanitar persoanelor care necesita interventii in tara si strainatate, persoanelor aflate in dificultate si consilierea acestora .

Asociatia ASOCIATIA PENTRU INGRIJIRI MEDICALE SI SOCIALE „MEDHELP”are urmatoarele obiective :

 1. Asistarea medicala si sociala ata la domiciliu cat si in centre specializate a persoanelor care solicita acest gen de ingrijiri ;
 2. construirea de centre, edificii care sa faciliteze acordarea de asistenta medicala si sociala in cele mai bune conditii;
 3. colaborarea cu spitale si clinici pentru preluarea pacientilor care necesita ingrijiri speciale cat si sustinerea si ajutorarea financiara pacientilor care necesita tratamente avansate in tara si strainatate;
 4. Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
 5. Implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;
 6. Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie;
 7. Strângere de fonduri pentru copiii cu malformaţii, pentru persoanele cu handicap, bătrânii neajutoraţi, etc.
 8. Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul asigurărilor de sănătate din România - prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. -uri cu domeniu de activitate asemănător, etc.
 9. Susţinerea desfăşurării activităţii cabinetelor medicale, clinicilor si spitalelor  în vederea îmbunătăţirii actului medical profesional, susţinerea desfăşurării activităţilor ştiinţifice şi de cercetare;
 10. Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private  în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile;
 11. Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare sau complementare din ţară şi din străinătate;
 12. organizarea de intalniri, seminarii si conferinte pe teme medicale si sociale, care sa vizeze imbunatatirea colaborarii intre toate partile implicate in acordarea de asistenta medicala si sociala.

realizarea de parteneriate cu asociatii, fundatii, institutii sau organisme cu scopuri identice, asemenatoare sau care ar putea fi utile realizarii scopului asociatiei. 
Concept & design Inside Media.