Noutati.
Linkuri utile.

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009


Având în vedere referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. IB/3398/31.03.2009 şi nr. DGM 11/31.03.2009,
În temeiul prevederilor:
- art. 217 din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu
modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu
modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
mai multe detalii

Concept & design Inside Media.